Naše činnost

Z témat, kterými se zabýváme a na kterých se aktivně podílíme:
 • studie trojské kotliny - v roce 2007 jsme předložili naše stanovisko k Urbanistické studii Troja-Bubeneč s řadou podnětů
 • celková dopravní situace a parkování v Troji (neoprávěné parkování aut, stížnosti či apel na instituce, které by měly tyto záležitosti sužující obyvatele řešit)
 • parkování autobusů na Sádkách
 • řešení křižovatky Kovárna
 • rekonstrukce ulice Trojská včetně zastávky autobusu
 • rekonstrukce ulice Pod Havránkou
 • koncept nového územního plánu
 • Ústřední čistička odpadních vod
 • Panský statek - od roku 2007 se intenzivně snažíme o zachování této kulturní památky
 • Bechyňova vila - zde byly naše snahy o záchranu této budovy bezvýsledné
 • řada staveb, které jsou v územním řízení Městské části Praha 7
 • monitoring - v roce 2007 jsme iniciovali měření exhalací na MČ Troja
 • monitoring - v roce 2010 jsme iniciovali Petici proti výstavbě pobřežní komunikace v Povltavské ulici
 • monitoring - v roce 20011 jsme iniciovali Petici občanů a občanských sdružení za zachování přístupnosti a průchodnosti Botanické zahrady hl.m.Prahy
 • od roku 20120 - pokračují aktivity za zachování kulturní památky Panského statku
 • od roku 2012 - zaštítili jsme aktivity občanských sdružení působících v blízkosti plánované výstavby administrativně technické budovy Záchranné služby hl.m. Prahy
 • aktivně se zajímáme o životní prostředí Troje, v některých případech se úcastníme řízení na Oddělení životního prostředí v Praze-Troji