Troja Trojou

Občanské sdružení Troja Trojou vzniklo ke dni 3.2.2006 za účelem aktivního zájmu o věci veřejné, který spočívá mimo jiné v možnosti podílet se na zachování přírodního rázu MČ Troja, kulturních památek, či ochraně přírody. Cílem práce je zachování zdravého, kulturního a příjemného místa, kde žijeme.

Sdružení je samostatným subjektem, jehož členové se občanským aktivitám věnují ve svém volném čase. Aktivně se účastníme jednání Zastupitelstva MČ Troja, veřejných diskusí a jednotlivých územních řízení.